0948 009 688
Mr Dũng chân trọng chào mừng các bạn tới với diễn đàn của mình rất mong nhận được góp ý khích lệ của các bạn .
Phone:0948 009 688_mail:hoangdinhdung87@gmail.com
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đăng ký thì vui lòng ghé qua khu "Thành viên tự giới thiệu" trước để cho mọi người được biết.
Chúc các bạn vui vẽ khi tham gia diễn đàn trường THPT YÊN ĐỊNH II . Mọi ý kiến đóng góp vui lòng post vào mục"Xây dựng diễn đàn".
Chú ý mỗi lớp có thể đăng ký tạo cho lớp mình một box mới. Thay mặt ban quản trị chân thành cảm ơn.Chúc các bạn có những giây phút vui vẽ khi tham gia diễn đàn!

0948 009 688

Hoàng Đình Dũng
 
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN: CHẠY CHỮ TRÊN LED MATRIX " nguon spktforum"

Go down 
Tác giảThông điệp
machine
QUẢN LÝ DIỄN ĐÀN
QUẢN LÝ DIỄN ĐÀN
avatar

Tổng số bài gửi : 264
Điểm danh vọng : 806
Được cảm ơn : 14
Join date : 02/04/2009
Age : 31

Bài gửiTiêu đề: TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN: CHẠY CHỮ TRÊN LED MATRIX " nguon spktforum"   Sun Apr 05, 2009 11:25 am

Họ & tên :LÊ TRUNG THẢO
MSSV : 05111092
mail: lt2_pt@yahoo.com.vn


TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN: CHẠY CHỮ TRÊN LED MATRIX
Thực
hiện: chạy chữ trên 3 led matrix , dùng phương pháp tiết kiệm port
,dùng IC 74hc595 để chuyển dữ liệu từ nối tiếp sang song song
Khi thực hiện thì dùng bảng tra dữ liệu lấy mã của CHỮ  

Vấn
đề khi chạy chữ : khi khoảng trắng trước chữ nhiều ,khi tao xuất ra led
thì khoảng trắng đó có thể sáng lên (thay vì tắt đi) nên ta phải đão dữ
liệu trước khi xuất ra

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ


MẠCH LAYOUT:


CODE CHƯƠNG TRÌNH:  chạy chữ HAPPY NEW YEAR và hiện 4 chữ NAM MOI VUI VE

CODE

XUNG EQU P0.0
DATA EQU P0.2
CHOT EQU P0.1
RESET EQU P0.3

ORG 0000H
MAIN1:
MOV R0,#0
MOV A,#24
MOV R3,#24
MOV R5,#40
MOV R4,#0
MOV DPTR,#500H
MAIN:
LCALL CHAYHPNY
LCALL CHAYNAM
LCALL CHAYMOI
LCALL CHAYVUI
LCALL CHAYVE
SJMP MAIN1
; ********** CHAY HAPPY NEW YEAR ***************

CHAYHPNY:
MOV R6,#0
CHAYHPNY1:
LCALL CTRESET
MOV A,#24
LOOP:
PUSH ACC
SETB XUNG
SETB CHOT

MOVC A,@A+DPTR
CPL A
MOV P2,A

LCALL DELAY

MOV P2,#0

CLR CHOT
CLR XUNG
CLR DATA

POP ACC
DEC A

DJNZ R3,LOOP
MOV R3,#24

DJNZ R5,CHAYHPNY1
MOV R5,#40

INC DPTR
INC R6

CJNE R6,#102,CHAYHPNY1
MOV R6,#0
MOV DPTR,#500H
RET

; ************* CHUONG TRINH CHAY NAM ********************
CHAYNAM:
MOV R0,#255
; MOV R0,#0
; MOV R4,#0
CHAYNAM1:

MOV A,#40
MOV DPTR,#700H
LCALL CTRESET ; CT CHU N
MOV P2,#0

LOOP1:
PUSH ACC
SETB XUNG
SETB CHOT

MOVC A,@A+DPTR
CPL A
MOV P2,A
LCALL DELAY

MOV P2,#0

CLR CHOT
CLR XUNG
CLR DATA

POP ACC
DEC A

DJNZ R3,LOOP1
DJNZ R0,CHAYNAM1
EXIT:
RET

; *********** CHAY CHU MOI *********************

CHAYMOI:
MOV R7,#0
MOV R0,#250
MOV 20H,#1
MOV R6,#1
MOV R5,#40
MOV R1,#10000000B
CHAYMOI1:
LCALL CTRESET
MOV A,#64
MOV DPTR,#700H
MOV P2,#0
LOOP4:
SETB XUNG
SETB CHOT
PUSH ACC
MOVC A,@A+DPTR

ANL A,R1

L2: RL A
DJNZ R6,L2
MOV R6,20H

MOV P2,A
LCALL DELAY
MOV P2,#0

POP ACC
DEC A

CLR CHOT
CLR XUNG
CLR DATA

DJNZ R3,LOOP4
CJNE R7,#50,TIEP1
DJNZ R0,CHAYMOI1
SJMP EXIT1

TIEP1:
DJNZ R5,CHAYMOI1
SETB C
MOV R5,#40

MOV A,R1
RRC A
MOV R1,A
INC R6
MOV 20H,R6
CJNE R6,#8,CHAYMOI1
MOV R7,#50

SJMP CHAYMOI1
EXIT1:
RET

; *********** CHAY CHU VUI *************************
CHAYVUI:
MOV R0,#250
MOV R7,#0
MOV 20H,#1
MOV R6,#1
MOV R5,#40
MOV R1,#00000001B
MOV DPTR,#700H
CHAYVUI1:
LCALL CTRESET
MOV A,#91

MOV P2,#0
LOOP5:
SETB XUNG
SETB CHOT
PUSH ACC
MOVC A,@A+DPTR
ANL A,R1
LL2:
RR A
DJNZ R6,LL2
MOV R6,20H

MOV P2,A
LCALL DELAY
MOV P2,#0

POP ACC
DEC A

CLR CHOT
CLR XUNG
CLR DATA

DJNZ R3,LOOP5
CJNE R7,#50,TIEP2
DJNZ R0,CHAYVUI1
SJMP EXIT2
TIEP2:
DJNZ R5,CHAYVUI1

SETB C
MOV R5,#40

MOV A,R1
RLC A
MOV R1,A
INC R6
MOV 20H,R6
CJNE R6,#8,CHAYVUI1
MOV R7,#50

JMP CHAYVUI1
EXIT2:
RET
; ********** CHUONG TRINH CHAY CHU VE ******************
CHAYVE:
MOV DPTR,#700H
MOV R5,#40
MOV R4,#0
MOV R1,#0
MOV R0,#200
CHAYVE1:
LCALL CTRESET
MOV A,#98
LOOP2:
SETB XUNG
SETB CHOT

PUSH ACC
ADD A,R1

MOVC A,@A+DPTR
CPL A
MOV P2,A
LCALL DELAY
MOV P2,#0

POP ACC
INC A

CLR CHOT
CLR XUNG
CLR DATA

DJNZ R3,LOOP2
; **********/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/**********
MOV A,#153
LCALL CTRESET
MOV P2,#0
LOOP3:

SETB XUNG
SETB CHOT

PUSH ACC
ADD A,R1
MOVC A,@A+DPTR
CPL A
MOV P2,A
LCALL DELAY
MOV P2,#0

POP ACC
DEC A
CLR CHOT
CLR XUNG
CLR DATA

DJNZ R3,LOOP3
DJNZ R5,CHAYVE1
INC R4
CJNE R4,#12,TIEP5
MOV R5,#1
DEC R4
DJNZ R0,CHAYVE1
SJMP EXIT0
TIEP5:
MOV R5,#40
INC R1
SJMP CHAYVE1
EXIT0:
RET
; ********** CHUONG TRINH RESET KHI CAP NGUON ************

CTRESET:
MOV P0,#00H ;CT
MOV P0,#00001000B ;RESET
MOV P0,#00H ;DU LIEU
MOV P0,#00000010B ;KHI
MOV P0,#00001000B ;BAT DAU
SETB DATA
MOV R3,#24
RET

; *************** DELAY ****************
DELAY:
MOV R2,#100
DJNZ R2,$
RET

; *************** MA LED ****************
ORG 500H
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,00H,0EFH,0EFH,0EFH,00H ; 6 H
DB 0FFH,03H,0EDH,0EEH,0EDH,03H ; A
DB 0FFH,00H,0EEH,0EEH,0EEH,0F1H ; P
DB 0FFH,00H,0EEH,0EEH,0EEH,0F1H ; P
DB 0FFH,0F8H,0F7H,0FH,0F7H,0F8H ; Y
DB 0FFH,0FFH,0FFH ; khoang trang
DB 0FFH,00H,0FDH,0FBH,0F7H,00H ; N
DB 0FFH,00H,76H,76H,76H,76H ; E
DB 0FFH,80H,7FH,0FH,7FH,80H ; W
DB 0FFH,0FFH,0FFH ; khoang trang
DB 0FFH,0F8H,0F7H,0FH,0F7H,0F8H ; Y
DB 0FFH,00H,76H,76H,76H,76H ; E
DB 0FFH,03H,0EDH,0EEH,0EDH,03H ; A
DB 0FFH,00H,0EEH,0CEH,0AEH,71H ; R   78
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH

ORG 700H
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,00H,00H,0F9H,0F3H,0E7H,00H,00H ; N
DB 0FFH,07H,03H,0E9H,0ECH,0E9H,03H,07H ; A
DB 0FFH,00H,00H,0F9H,0F3H,0F9H,00H,00H ; M
DB 0FFH,00H,00H

DB 00H,0FFH,0FFH,06H,0CH,06H,0FFH,0FFH ; M ;
DB 00H,7EH,0FFH,0C3H,0C3H,0C3H,0FFH,7EH ; O
DB 00H,0FFH,0FFH ; I
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H

DB 00H,3FH,7FH,0E0H,0C0H,0E0H,7FH,3FH ; V
DB 00H,7FH,0FFH,0C0H,0C0H,0C0H,0FFH,7FH ; U
DB 00H,0FFH,0FFH ; I
DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0C0H,80H,1FH,3FH,1FH,80H,0C0H ; V
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 0FFH,00H,00H,24H,24H,24H,24H,7EH ; E
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH


END
HÌNH ẢNH :


VIDEO SAU KHI LÀM XONG :
mediafire.com download.php?geyjohjmmzm

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
-Mạch chạy tốt , sáng rõ
Hạn chế của đề tài :
led matrix 2 màu mà mới sử dụng được 1 màu ,còn 1 màu chưa sử dụng
chương trình chạy được vài dạng chưa chạy được nhiều kiểu
Phương hướng phát triển:
sử dụng hết 2 màu
lập trình chạy nhiều dâng khác nhau

DOWNLOAD :
code chương trình
mediafire.com ?sharekey=bacde423986a0ac091b20cc0d07ba4d29cbbcae906e0018a
file proteus
mediafire.com ?sharekey=bacde423986a0ac091b20cc0d07ba4d224362c030283441d
orcad
mediafire.com ?sharekey=bacde423986a0ac091b20cc0d07ba4d2ba0cfb49f529253d
file powerpoint
mediafire.com ?sharekey=bacde423986a0ac091b20cc0d07ba4d26b4cbd640d6db795

Tài liệu tham khảo :
vi điều khiển 89s52
datasheet


NĂM MỚI CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN NĂM MỚI TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC VÀ NGÀY CÀNG THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH ĐÃ CHỌN


Được sửa bởi dungdt87 ngày Fri Nov 17, 2017 8:31 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://machine.forumvi.com
machine
QUẢN LÝ DIỄN ĐÀN
QUẢN LÝ DIỄN ĐÀN
avatar

Tổng số bài gửi : 264
Điểm danh vọng : 806
Được cảm ơn : 14
Join date : 02/04/2009
Age : 31

Bài gửiTiêu đề: Re: TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN: CHẠY CHỮ TRÊN LED MATRIX " nguon spktforum"   Sat Nov 20, 2010 7:53 pm

Báo cáo các bác là link vẫn ok vua test xong

_________________

Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ.
Chí anh hùng click chuột định giang sơn
0948009688

_HOÀNG  ĐÌNH  DŨNG LỚP  C9_
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://machine.forumvi.com
nhattan16
THÀNH VIÊN MỚI
THÀNH VIÊN MỚI


Tổng số bài gửi : 1
Điểm danh vọng : 1
Được cảm ơn : 0
Join date : 11/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN: CHẠY CHỮ TRÊN LED MATRIX " nguon spktforum"   Fri Apr 27, 2012 12:11 am

anh co the gui cho em mach lay out được k? mail của em: rocket.ik@gmail.com
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenvanngan91
THÀNH VIÊN MỚI
THÀNH VIÊN MỚI


Tổng số bài gửi : 2
Điểm danh vọng : 3
Được cảm ơn : 1
Join date : 06/11/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN: CHẠY CHỮ TRÊN LED MATRIX " nguon spktforum"   Wed Nov 06, 2013 11:13 am

link die rồi bạn ơi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
nguyenvanngan91
THÀNH VIÊN MỚI
THÀNH VIÊN MỚI


Tổng số bài gửi : 2
Điểm danh vọng : 3
Được cảm ơn : 1
Join date : 06/11/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN: CHẠY CHỮ TRÊN LED MATRIX " nguon spktforum"   Wed Nov 06, 2013 11:14 am

dungdt87 đã viết:
Báo cáo các bác là link vẫn ok vua test xong
link die rồi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN: CHẠY CHỮ TRÊN LED MATRIX " nguon spktforum"   

Về Đầu Trang Go down
 
TÊN ĐỀ TÀI THỰC HIỆN: CHẠY CHỮ TRÊN LED MATRIX " nguon spktforum"
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [10112010][News]"Liều thuốc năng lượng" của SoShi cần một chàng trai để tăng sức mạnh aegyo

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
0948 009 688 :: ***ĐIỆN TỬ*** :: 
ĐỒ ÁN MẪU
-
Chuyển đến 
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog